459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Astigmatismus, vadné zakřivení rohovky

Popis astigmatismu, vadného zakřivení rohovky

Fyziologie (jak to má fungovat)

Dle vědeckých výzkumů nám smysly umožňují vnímat asi 1% informací z našeho okolí.
Pro správné zobrazování zraku je důležitý pravidelný tvar rohovky i čočky.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Nestejnoměrné zakřivení některé optické části oka, nejčastěji rohovky. Rohovka není pravidelně kulatá, což způsobí pokřivení části obrazu.

Příčiny

  • genetika, vrozené dispozice, přítomnost v rodině
  • úrazy
  • záněty oka (spojivek, rohovky, duhovky)
  • šedý zákal, katarakta (přecitlivělost na světlo, pálení, bolest očí, bledé vnímaní barev, dvojité až trojité vidění, pohyblivé zakalení zraku)

Příznaky – klinický obraz

Zhoršení zraku, zamlžené, zkreslené vidění na blízko i do dálky, pálení, bolest očí. Mnohdy je přímo spojen s krátkozrakostí či dalekozrakostí.

Komplikace

  • namáhání, přetěžování očního aparátu může vést k bolestem hlavy

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Užívání individuálních brýlí, které jsou přizpůsobené našim očím (část skla zvětšuje, část zmenšuje).

(Informační zdroje stránky)